Nastavenie webhostingových služieb

FTP (File Transfer Protocol) je TCP/IP protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi po sieti. Viac informácii o FTP nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

FTP šifrované nešifrované *
Adresa ftp.ithosting.sk ftp.ithosting.sk
Port 21 21
Režim pasívny pasívny
Šifrovanie explicitné SSL/TLS žiadne

 
Na pripojenie sa k FTP serveru je možné použiť programy ako napríklad FileZilla, WinSCP, CuteFTP alebo Total Commander. Na prenos súborov môžete tiež použiť súborový manažér administračného web panelu.

 
E-Mail (Electronic Mail) je elektronická podoba klasickej listovej pošty. V prostredí internetu umožňuje komfortné posielanie textu, rôznych dokumentov, obrázkov, hudby, videí a podobne. Výhodou e-mailu je rýchlosť a cena. Viac o tejto službe nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

POP3 šifrované nešifrované *
Adresa mail.ithosting.sk mail.ithosting.sk
Port 995 110
Šifrovanie SSL/TLS žiadne
Meno uzivatel@domena.sk uzivatel@domena.sk

 

IMAP šifrované nešifrované *
Adresa mail.ithosting.sk mail.ithosting.sk
Port 993 143
Šifrovanie SSL/TLS žiadne
Meno uzivatel@domena.sk uzivatel@domena.sk

 

SMTP šifrované nešifrované *
Adresa mail.ithosting.sk mail.ithosting.sk
Port 465 25
Šifrovanie SSL/TLS žiadne
Meno uzivatel@domena.sk uzivatel@domena.sk

 

 
MySQL (My Structured Query Language) je relačný databázový systém založený na jazyku SQL. Umožňuje ukladať rôzne dáta (čísla, texty, binárne súbory) vo forme tabuliek a následne s nimi jednoducho pracovať (triediť, filtrovať). MySQL sa najčastejšie sa využíva v spojení s programovacím jazykom PHP, ktorý umožňuje prístup k uloženým dátam. Viac informácii o MySQL nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

MySQL šifrované nešifrované *
Adresa mysql.ithosting.sk mysql.ithosting.sk
Port 3306 3306
Šifrovanie SSL/TLS žiadne

 
Pre správnu funkčnosť mysql pripojenia je potrebné si v sekcii databázy administračného rozhrania pre správu vášho konta povoliť pre príslušného užívateľa vzdialený prístup k mysql databáze.

 
DNS (Domain Name Service) je služba zabezpečujúca preklad doménových mien počítačov na IP adresy a naopak. Pre fungovanie internetu je kľúčovou záležitosťou. Viac informácii o DNS nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia.

DNS primárne sekundárne
Adresa ns1.ithosting.sk ns2.ithosting.sk

 
Administračný panel vám umožňuje samostatne spravovať DNS záznamy vašej domény. Štandardné záznamy potrebné pre funkčnosť vašej domény sú nastavené pri registrácii a obyčajne ich nie je potrebné meniť. Prípadné zmeny vykonávajte opatrne, pretože môžu spôsobiť dlhodobú nedostupnosť vašej domény.