Nastavenie programu Mozilla Thunderbird

Nastavenie emailovej schránky v prípade klienta Thunderbird je veľmi jednoduché.

Po spustení klienta vyberieme z hlavného menu položky Edit -> Account Settings (Úpravy -> Nastavenia kont).

Zobrazí sa okno pre správu emailových kont. Klikneme na rozbaľovací zoznam s názvom Account Actions (Akcie pre kontá) a zo zobrazenej ponuky vyberieme položku Add Mail Acconut … (Pridať mailové konto).

Do zobrazeného dialógu zadáme meno a priezvisko, emailovú adresu pre konto, z ktorého chceme čítať poštu a heslo pre prístup do emailovej schránky. Potom klikneme na tlačítko Continue (Pokračovať).

V zobrazenom okne uvidíme ako sa Thunderbird snaží sám zistiť správne nastavenia pre prístup ku mailovému serveru. Po dokončení tohto procesu postačí kliknúť na tlačítko Create Account (Vytvoriť konto).

Vaša konto je týmto pripravené pre používanie. Thunderbird 3 automaticky detekoval všetky potrebné nastavenia a ku mailovému serveru pristupuje pomocou protokolu IMAP. Všetky správy, ktoré príjmete, odošlete, alebo si odložíte do iného priečinku budú v rovnakom tvare a štruktúre dostupné aj cez webmail.